Privacy & Cookies Ebben Materialen

Reikwijdte

De producten van het merk EBBEN MATERIALEN. en alle andere merken en handelsnamen die op deze website worden vermeld (Ebben Coffee) en alle bijbehorende diensten en activiteiten, waaronder deze website (EBBEN MATERIALEN), worden ontwikkeld en uitgebracht door EBBEN MATERIALEN. Dit privacybeleid van EBBEN MATERIALEN is van toepassing op de verzameling, het gebruik en alle overige verwerkingsvormen van persoonlijke gegevens in verband met EBBEN MATERIALEN producten. EBBEN MATERIALEN verbindt zich uw privacy en de veiligheid van persoonlijke gegevens die u met ons deelt te zullen respecteren en beschermen.Op deze website kunnen van tijd tot tijd links worden geplaatst naar websites van ander bedrijven of organisaties. U dient het privacybeleid van dergelijke websites aandachtig door te nemen aangezien ze mogelijk verschillen van het EBBEN MATERIALEN privacybeleid. 

Wie is er verantwoordelijk voor uw gegevens?

EBBEN MATERIALEN zijn de verantwoordelijke rechtspersonen voor de verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens in verband met EBBEN MATERIALEN. 

Waarom verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?

Wanneer u kiest voor registratie of op andere wijze contact met ons opneemt, vragen wij u om bepaalde persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres, het land waar u woonachtig bent en uw e-mailadres, en een aantal optionele gegevens over (het gebruik van) uw EBBEN MATERIALEN producten. Met behulp van deze gegevens kan EBBEN MATERIALEN:

  • op persoonlijke wijze met u communiceren, bijvoorbeeld naar aanleiding van uw feedback of serviceverzoeken of om u desgewenst te informeren over EBBEN MATERIALEN producten;
  • uw aanschaf van EBBEN MATERIALEN producten beheren en uitvoeren;
  • uw account bij EBBEN MATERIALEN beheren;
  • uw deelname aan eventuele wedstrijden, acties, enquêtes of opties op de website beheren;
  • marktonderzoek uitvoeren en onze bedrijfsactiviteiten verbeteren.

Hoe verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?

U kunt uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren aan ons doorgeven, bijvoorbeeld door:

  • u aan te melden voor onze nieuwsbrief;
  • per e-mail, telefonisch of schriftelijk te communiceren met ons.
  • direct via deze website een EBBEN MATERIALEN product of -dienst aan te schaffen.

Hoe delen wij uw persoonlijke gegevens

EBBEN MATERIALEN kan uw persoonlijke gegevens delen met externe dienstenleveranciers of tussenpersonen die namens EBBEN MATERIALEN bepaalde verwerkingsactiviteiten uitvoeren. EBBEN MATERIALEN zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen, verhuren, leasen of verstrekken voor hun eigen doeleinden. EBBEN MATERIALEN eist van deze dienstenleveranciers dat zij uw persoonlijke gegevens zorgvuldig beschermen. Bovendien zullen wij uw persoonlijke gegevens vrijgeven indien de wet ons daartoe verplicht, indien dit noodzakelijk is ter voorkoming of bestrijding van fraude, om een geschil op te lossen of op andere dringende rechtmatige gronden die zwaarder wegen dan uw privacybelangen, zoals de beveiliging van ons bedrijf en de veiligheid van uw medewerkers.

Uw keuzes

Indien u kiest voor registratie bij EBBEN MATERIALEN gaat u ermee akkoord dat EBBEN MATERIALEN en haar tussenpersonen uw persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan, gebruiken, verstrekken en op andere manieren verwerken in verband met de hierboven omschreven doeleinden.

 Registreren bij EBBEN MATERIALEN

Wij sturen u graag informatie over EBBEN MATERIALEN producten die voor u interessant kunnen zijn per e-mail, post of andere communicatiekanalen. Dit doen wij echter alleen indien u uitdrukkelijk toestemming geeft om dergelijke berichten van ons te ontvangen. Uw beslissing om hier op dit moment niet voor te kiezen, heeft geen invloed op de communicatievoorkeuren die u eerder bij ons heeft aangegeven via andere contactgegevens of een andere gebruikersaccount. U behoudt altijd de mogelijkheid om u af te melden voor verdere berichten van EBBEN MATERIALEN met betrekking tot EBBEN MATERIALEN producten via een email aan info@ebbenMaterialen.nl Let op: wanneer u zich afmeldt voor berichten met betrekking tot EBBEN MATERIALEN producten ontvangt u als gevolg van de verwerkingstijd en productieschema’s mogelijk nog berichten die reeds in gang zijn gezet.

Hoe beschermen wij uw gegevens?

Wij beschermen uw persoonlijke gegevens via verschillende beveiligingsmaatregelen, zoals het gebruik van beveiligde registratieformulieren, dataversleuteling en toegangsbeperking tot uw persoonlijke gegevens.

Kinderen

Wij adviseren ouders ten zeerste aan om actief toezicht te houden op de online activiteiten van hun kinderen. In algemene zin geldt dat EBBEN MATERIALEN niet opzettelijk persoonlijke gegevens verzamelen van kinderen en/of niet opzettelijk met kinderen communiceren. Indien communicatie met een kind noodzakelijk is, zullen wij trachten de ouders of wettelijke verzorgers redelijkerwijs in staat te stellen om toestemming te geven voordat wij de persoonlijke gegevens van het kind gebruiken, behalve voor zover wij slechts antwoord geven op een vraag van het kind of een verzoek inwilligen.

Beleidswijzigingen

Het privacy beleid van EBBEN MATERIALEN kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u daarom aan om dit beleid regelmatig door te nemen. Het beleid is voor het laatst gewijzigd op 01 januari 2022.

Vragen en feedback

Stuur uw vragen en opmerkingen over het onderwerp privacy naar info@ebbenMaterialen.nl. Daarnaast kunt u te allen tijde verzoeken om toegang tot uw persoonlijke gegevens en om rectificatie en/of verwijdering van uw gegevens indien deze onjuist zijn of niet relevant zijn voor de genoemde doeleinden. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice via info@ebbenMaterialen.nl onder vermelding van uw naam, bedrijfsnaam en adres.

 Cookies en tracking

Wij maken op deze website gebruik van ‘cookies’, kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen. Hiermee kunnen wij uw computer bij een volgend bezoek herkennen. Wanneer u een online winkelwagentje gebruikt, kunnen wij met behulp van cookies uw aankopen volgen. Wilt u geen cookies ontvangen, lees dan in de Help-functie van uw internetbrowser hoe u ze kunt blokkeren of hoe u een melding kunt krijgen voordat er een cookie op uw computer wordt geplaatst. Wanneer u cookies blokkeert, kunt u mogelijk echter niet langer gebruikmaken van alle opties op deze website. Wanneer u deze website bezoekt om informatie te zoeken, lezen of downloaden, verzamelen en bewaren wij bepaalde ‘bezoekersinformatie’ over u, zoals de naam van het domein en de host waarmee u verbinding maakt, het Internet Protocol (IP)-adres van de computer die u gebruikt, de datum en het tijdstip van uw bezoek en het internetadres van de website waarop de link naar deze website stond. We gebruiken deze informatie om het verkeer op deze website te volgen en de website te kunnen verbeteren.